• Background Image

  Välkommen till BFSR, 
  Branschföreningen för
  Svenskt Reparbete

Om BFSR

Branschföreningen är under uppbyggnad och är ett initiativ av de tre företagen Klätterservice AB, Klätterteknik samt ProAccess. Organisationens ändamål är att ta tillvara på medlemmarnas intressen i fråga om utveckling av reparbete i Sverige. Utveckla verksamheten och föra branschens gemensamma talan i samarbete med myndigheter och organisationer.

Anmäl ditt intresse HÄR för att fortlöpande få information om föreningen. 

Våra medlemsföretag

Klätterservice AB
ProAccess
Klätterteknik AB
Ropeteam AB
Höga Nord Industriklättring AB

Aktiviteter

Datum
Styrelsemöte

Förmiddag. Jönköping.

Datum
Årsmöte

Eftermiddag. Jönköping.

Senaste nytt

  Bli medlem

  Vänligen se över våra kriterier för medlemskap samt våra stadgar nedan.

  Kriterier för medlemskap Antogs 2019-05-16.
  Företaget skall:
  • • Ha ett svenskt organisationsnummer.
  • • Inneha F-skattebevis.
  • • Vara momsregistrerat.
  • • Ha tecknad ansvarsförsäkring för rörelsen.
  • • Följa svensk lagstiftning.
  • • Arbeta enligt SPRAT eller IRATA.
  • • Ha ett incidentrapporteringssystem i verksamheten som en intern rutin.
  • • Ha anställd personal med ackumulerad/sammanlagd och loggboksförd arbetstid om minst 10.000 timmar i rep. Exempelvis 10 reparbetare med vardera 1.000 timmar arbetstid med rep i loggboken.
   ELLER
  • • Ha anställd personal med i snitt 3000 h loggboksförd arbetstid per anställd reparbetare. Exempelvis 2 reparbetare med 1.500 h resp 4.500 h.


  Våra stadgar

  Föreningens stadgar finns att ladda ner som pdf-fil här.

  Medlemsansökan och kontakt